Hướng dẫn mua hàng online tại website : giaybaohojogger.vn

Bước 1 : Truy cập website có địa chỉ https://giaybaohojogger.vn

Bước 2 : Lựa chọn sản phẩm phù hợp :

Bước 3 : Click vào sản phẩm tham khảo thông tin

Bước 4 : Click vào nút mua hàng

Bước 5 : Click vào nút tiến hành thanh toán

Bước 6 : Điền thông tin nhận hàng

Bước 7 : Click vào nút đặt hàng

Bước 8  :Hoàn thành. Lưu lại mã đơn hàng cảm ơn quý khách !

Đánh giá nội dung