Jogger Dakar

Giày bảo hộ lao động Jogger Dakar
Giá: 800.000 VNĐ
——————————–
Xuất xứ: Bỉ
Sản xuất: Safety Jogger
Chất liệu: Da thật 100%
Loại giày: Cao cổ
Kích cỡ size: 38-44
Màu sắc: Nâu + đen
Trọng lượng: 620 gr/ đôi
XEM chi tiết giày bảo hộ Safety Jogger

Jogger Climber

Giày bảo hộ lao động Jogger Climber
Giá: 750.000 VNĐ
——————————–
Xuất xứ: Bỉ
Sản xuất: Safety Jogger
Chất liệu: Da thật 100%
Loại giày: Cổ cao
Kích cỡ size: 38-44
Màu sắc: Đen
Trọng lượng: 620 gr. / đôi
XEM chi tiết giày bảo hộ Safety Jogger

Jogger X2000

Giày bảo hộ lao động Jogger x2000
Giá: 750.000 VNĐ
——————————–
Xuất xứ: Bỉ
Sản xuất: Safety Jogger
Chất liệu: Da thật 100%
Loại giày: Cổ cao
Kích cỡ size: 38-44
Màu sắc: Nâu
Trọng lượng: 620 gr/ đôi
XEM chi tiết giày bảo hộ Safety Jogger

Jogger X2020

Giày bảo hộ lao động Jogger x2020
Giá: 730.000 VNĐ
——————————–
Xuất xứ: Bỉ
Sản xuất: Safety Jogger
Chất liệu: Da thật 100%
Loại giày: Cổ thấp
Kích cỡ size: 38-44
Màu sắc: Nâu
Trọng lượng: 620 gr/ đôi
XEM chi tiết giày bảo hộ Safety Jogger

Jogger Pluto

Giày bảo hộ lao động Jogger Pluto
Giá: 1.350.000 VNĐ
——————————–
Xuất xứ: Bỉ
Sản xuất: Safety Jogger
Chất liệu: Da thật 100%
Loại giày: Cổ thấp
Kích cỡ size: 38-44
Màu sắc: Nâu
Trọng lượng: 620 gr/ đôi
XEM chi tiết giày bảo hộ Safety Jogger

Jogger Raptor

Giày bảo hộ lao động Safety Jogger Raptor
Giá: 1.150.000 VNĐ
——————————–
Xuất xứ: Bỉ
Sản xuất: Safety Jogger
Chất liệu: Da thật 100%
Loại giày: Cổ thấp
Kích cỡ size: 38-44
Màu sắc: Đen
Trọng lượng: 620 gr/ đôi
XEM chi tiết giày bảo hộ Safety Jogger

Jogger Speedy

Giày bảo hộ lao động Jogger Speedy
Giá: 1.150.000 VNĐ
——————————–
Xuất xứ: Bỉ
Sản xuất: Safety Jogger
Chất liệu: Da thật 100%
Loại giày: Cổ cao
Kích cỡ size: 38-44
Màu sắc: Đen
Trọng lượng: 620gr/ đôi
XEM chi tiết giày bảo hộ Safety Jogger

Jogger Turbo

Giày bảo hộ lao động Jogger Tubor
Giá: 1.150.000 VNĐ
——————————–
Xuất xứ: Bỉ
Sản xuất: Safety Jogger
Chất liệu: Da thật 100%
Loại giày: Cổ thấp
Kích cỡ size: 38-44
Màu sắc: Đen
Trọng lượng: 620 gr/ đôi
XEM chi tiết giày bảo hộ Safety Jogger

Jogger Besboy

Giày bảo hộ lao động Bestboy cổ cao
Giá: 490.000 VNĐ
——————————–
Xuất xứ: Bỉ
Sản xuất: Safety Jogger
Chất liệu: Da thật 100%
Loại giày: Cổ cao
Kích cỡ size: 38-44
Màu sắc: Đen
Trọng lượng: 620 gr/ đôi
XEM chi tiết giày bảo hộ Safety Jogger

Jogger Bestrun

Mẫu giày bảo hộ lao động Bestrun giá rẻ
Giá: 490.000 VNĐ
——————————–
Xuất xứ: Bỉ
Sản xuất: Safety Jogger
Chất liệu: Da thật 100%
Loại giày: Cổ thấp
Kích cỡ size: 38-44
Màu sắc: Đen
Trọng lượng: 620 gr/ đôi
XEM chi tiết giày bảo hộ Safety Jogger

Jogger Jumper

Thương hiệu giày bảo hộ lao động Jogger Jumper
Giá: 730.000 VNĐ
——————————–
Xuất xứ: Bỉ
Sản xuất: Safety Jogger
Chất liệu: Da thật 100%
Loại giày: Cổ thấp
Kích cỡ size: 38-44
Màu sắc: Đen
Trọng lượng: 620gr/ đôi
XEM chi tiết giày bảo hộ Safety Jogger

Jogger Mars

Giày bảo hộ lao động Jogger Mars
Giá: 1.400.000 VNĐ
——————————–
Xuất xứ: Bỉ
Sản xuất: Safety Jogger
Chất liệu: Da thật 100%
Loại giày: Cổ cao
Kích cỡ size: 38-44
Màu sắc: Đen
Trọng lượng: 620 gr/ đôi
XEM chi tiết giày bảo hộ Safety Jogger

Giày bảo hộ K2-14

Giày bảo hộ lao động K2-14 Hàn Quốc
Giá: 1350k
——————————–
Xuất xứ: Hàn Quốc
Sản xuất: K2
Chất liệu: Da thật 100%
Loại giày: Cổ cao
Kích cỡ size: 38-44
Màu sắc: Nâu
Trọng lượng: 1kg/ đôi
XEM chi tiết giày bảo hộ Safety Jogger